Disjuntiva. Crítica de les Ciències Socials

Història de la revista

La revista neix en juliol de 2019.

Càrrecs en l'equip directiu

Direcció

Del núm. 1 (2019) fins l'actualitat: Josep-Antoni Ybarra Pérez

Editors

Del núm. 1 (2019) fins l'actualitat: Lluís Català Oltra i Lluís Torró Gil