Disjuntiva. Crítica de les Ciències Socials

Zygmunt Bauman (1925-2017). Globalització, cultura i educació: una qüestió de desigualtat

Bartomeu Mulet Trobat, Catalina Oliver Cardell, Liniana Lorenzana Álvarez

DOI: https://doi.org/10.14198/DISJUNTIVA2021.2.1.2

Resum

Zygmunt Bauman fa una interpretació de la modernitat en el context de la globalització que ens interessa per la seva pertinença i coherència. Tot i que el concepte de globalització, caracteritzat des del poder hegemònic, esdevé opac i contradictori. Alhora, el concepte de modernitat es vincula al progrés, emperò també és marginador i provocador de mestissatges asimètrics de cultures en un context multicultural. Es tracta d’un estudi teòric d’anàlisi i interpretació sociològica reflexiva a través d'un repàs bibliogràfic bàsic de la seva obra. Cal entendre l'anomenada societat del canvi i líquida que explica Z. Bauman, en la pretensió de mostrar el que ell entenia que succeïa en la societat líquida que camina cap a un futur incert, com a societat moderna inacabada, també anomenada modernitat tardana. En aquest article procuram esbrinar el que entenem de la Modernitat líquida i altres aportacions de Z. Bauman des de la sociologia. Volem entendre la societat del canvi en el marc de les relacions socials segons l’estructura social jerarquitzada, la globalització asimètrica, desigualtat sociocultural i d’inseguretat generalitzada.

Paraules clau

Globalització; cultura; educació; modernitat líquida

Text complet:

PDF Estadístiques

Referències

Ander-Egg, E. (1989). La animación y los animadores: pautas de acción y de formación. Madrid: Narcea.

Ariño, A. (1997). Sociología de la cultura. Barcelona: Ariel.

Barranco, J. (2014). "Entrevista a Zygmunt Bauman. "'Es posible que ya estemos en plena revolución'". 02/11/2014, recuperat de www.magazinedigital.com/historias/entrevistas/zygmunt-bauman-es-posible-que-yaestemos-en-plena-revolucion

Barranco, J. (2017). "Pero, ¿qué es la modernidad líquida? Las ideas de Zygmunt Bauman explicadas con sus propias palabras" 09/01/2017, recuperat de www.lavanguardia.com/cultura/20170109/413213624617/modernidad-liquida-zygmuntbauman.htm

Barreno, C. (2017). "Zygmunt Bauman y la sociedad líquida". Novembre, recuperat de www.revistaesfinge.com/filosofia/corrientes-de-pensamiento/item/757-56zygmunt-baumany-la-sociedad-liquida

Baricco, A, (2002). Next. Sobre la globalización y el mundo que viene. Barcelona: Anagrama.

Barth, F. (comp.) (1976). Los grupos étnicos y sus fronteras. La organización social de las diferencias culturales. Introducción. México D.F.: F.E.C., 9-49.

Bauman, Z. y Leoncini, Th. (2018). Generación líquida. Barcelona: Paidós.

Bauman, Z. (2017b). Retrotopia. Barcelona: Arcàdia. https://doi.org/10.14515/monitoring.2018.6.22

Bauman, Z. (2017c). Desconaguts a la porta de casa. Barcelona: Arcàdia.

Bauman, Z. (2014). ¿La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos? Barcelona: Paidós.

Bauman, Z. (2013 i 2017). Sobre la educación en un mundo líquido: Conversaciones con Ricardo Mazzeo. Barcelona: Paidós.

Bauman, Z. (2013b) "Es necesaria una nueva batalla cultural". Nueva Sociedad Núm. 247, septiembre-octubre de 2013, 81-89.

Bauman, Z. (2013c). La cultura en el mundo de la modernidad líquida. Madrid: Fondo de Cultura Económica.

Bauman, Z. (2011). Daños colaterales. Desigualdades sociales en la era global. Madrid: Fondo de Cultura Económica.

Bauman, Z. (2010). Mundo-consumo. Ética del individuo en la era global. Barcelona: Paidós.

Bauman, Z. (2007). Los retos de la educación en la modernidad líquida. Barcelona: Gedisa.

Bauman, Z. (2006). Amor Líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Bauman, Z. (2005). Modernidad y ambivalencia. Barcelona: Anthropos.

Bauman, Z. (2002). Modernidad líquida. Buenos Aires: F.C.E.

Bauman, Z. (2002b). Cultura como praxis. Barcelona: Paidós.

Bauman, Z. (2002c). En busca de la política. México: F.C.E.

Bauman, Z. (2000 i 2005). Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Barcelona: Gedisa.

Bauman, Z. (2001). Sociedad Individualizada. Madrid: Cátedra.

Briones Gómez, R. (2007). "La integración del otro en la emergente España multicultural". https://doi.org/10.30827/Digibug.7032

Gazeta de Antropología, Març, núm. 23, art. 4, recuperat de http://www.ugr.es/~pwlac/G23_04Rafael_Briones_Gomez.html.

Esteban, I. (2017). "Zygmunt Bauman, la 'modernidad líquida'". Rev. La Verdad, 10 de Gener, recuperat de http://www.laverdad.es/murcia/culturas/201701/10/zygmunt-baumanmodernidad-liquida-20170110012215-v.html

Castel, R. (1997). Las metamorfosis de la cuestión social: una crónica del asalariado. Barcelona: Paidós.

Galli, C. (2010). La humanidad multicultural. Buenos Aires-Madrid: Katz.

Giddens, A. Sutton, P.W. (2014). Sociología. Madrid: Alianza.

Giddens, A. (1998). La constitución de la sociedad. Bases para la Teoría de la Estructuración. Buenos Aires: Amorrortu Editores.

Giddens, A. (1999). Consecuencias de la modernidad. Madrid: Alianza.

Giner, S. (1996). Sociología. Barcelona: Península.

Gordillo, I. (2013). "La crisi capitalista com a recomposició del sistema". 25 d'octubre, recuperat de https://espaifabrica.cat/la-crisi-capitalista-com-a-recomposicio-del-sistema

Grimson, A. (2011). Los límites de la cultura. Crítica a las teorías de la identidad. Buenos Aires: Siglo XXI.

Habermans, J. (1981). "La modernidad inconclusa". El viejo topo, núm. 62, Novembre: 45-50.

Hall i Paul du Gay (comps.) (1996). Cuestiones de Identidad cultural. Buenos Aires: Amorrortu.

Klein, N. (2005). NOLOGO. El poder de las marcas. Barcelona: Paidós.

López, B. (2001). "Bauman, Zygmunt Globalització, les conseqüències humanes". Barcelona: Pòrtic-Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya. A Ressenyes, Anàlisi 27.

Macionis, J.J. i Plummer, K. (2007). Sociología. Madrid: Pearson.

Nuñez, V. (2007). "Propologo". A Bauman: La educación en la modernidad líquida. Barcelona: Gedisa, 9-15.

Origoni Luoni, O. (2016). "Una introducción a la Teoría de la Modernidad Líquida". 20 de octubre de 2016, Universia-Universidad de Méjico, recuperat de http://noticias.universia.net.mx/cultura/noticia/2016/10/20/1144779/introduccion-teoriamodernidad-liquida.html

Porcheddu, A. (2007). "Zygmunt Bauman. Entrevista sobre la educación". Desafíos pedagógicos y modernidad líquida. Propuesta Educativa, núm. 28, 7-18.

Posadas Velázquez, R. (2013). "La vida de consumo o la vida social que se consume: apreciaciones sobre la tipología ideal del consumismo de Zygmunt Bauman". Estudios políticos, n.29, 115-127. https://doi.org/10.1016/S0185-1616(13)72651-9

Sancén Contreras, R. (2014). "Reseña sobre: Zygmunt Bauman, La cultura en el mundo de la modernidad líquida. Fondo de Cultura Económica, México, 2013". En Diánoia, volumen LIX, número 73 (noviembre de 2014), 181-185.

Sennett, R. (1978). El declive del hombre público. Barcelona: Península.

Sennett, R. (2019). La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo el nuevo capitalismo. Barcelona: Anagrama.

Smart, C. (2007). Personal life: new directions in sociological thinking. Cambridge: Malden-Polity.

Torralba, F. (2018). Món Volàtil. Barcelona: Columna Edicions.

Touraine, A. (2005). Un nuevo paradigma para comprender el mundo de hoy. Barcelona: Paidós.

Tylor, E. B. (1871 i 1976) Cultura primitiva: Los orígenes de la cultura. Madrid: Ayuso. 2 vols.

Vázquez Rocca, A. (2008). "Vázquez Rocca, Adolfo, Zygmunt Baumann: modernidad líquida y fragilidad humana, Nómadas". Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, n. 19, Març, recuperat de http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/19/avrocca2.pdf

Werner, K. I Weiss, H. (2004). El libro negro de las marcas. El lado oscuro de las empresas globales. Barcelona: Random-Arna Abierta.

Williams, R. (1994). Sociología de la cultura. Barcelona: Paidós.
DOI: https://doi.org/10.14198/DISJUNTIVA2021.2.1.2

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Copyright (c) 2021 Bartomeu Mulet Trobat, Catalina Oliver Cardell, Liniana Lorenzana Álvarez

Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons