Disjuntiva. Crítica de les Ciències Socials

Indexació

Disjuntiva. Crítica de les Ciències Socials es troba actualment present en els llocs web següents:

BASES DE DADES
Dialnet Dialnet - Portal de difusió de la producció científica iberoamericana impulsat per la Universitat de la Rioja.
Dimensions Dimensions - Plataforma per a la investigació amb base de dades de revistes, eines d'anàlisi i altres serveis. Digital Science.
ALTRES INDICIS DE QUALITAT
Google Scholar Google Scholar - Cercador de Google especialitzat en documents acadèmics amb recompte de cites.
MIAR Matriz de Información para el Análisis de Revistas (MIAR) - Recol·lecta dades per a la identificació i l'anàlisi de revistes científiques. Calcula la visibilitat a través de l'Índex Compost de Difusió Secundària (ICDS). ICDS: 0,4.
RUA Repositori institucional de la Universitat d'Alacant (RUA) - Repositori utilitzat per a donar més visibilitat a la producció científica i docent de la Universitat, augmentar l'impacte i assegurar la preservació d'aquesta producció.