Directrius per l'autor

 1. Disjuntiva té l'objectiu de difondre estudis de naturalesa acadèmica que contribuïsquen a la comprensió de les dinàmiques de funcionament de la societat en tots els seus àmbits sota el mode de producció capitalista i al coneixement de les alternatives amb capacitat de transformació. En aquest sentit, està oberta a la publicació de resultats de recerca empírica o teòrica d'àmbit autonòmic, nacional i internacional, en un ampli ventall de temes de ciències socials (geografia humana, psicologia social, ciència política, sociologia, antropologia social, economia política, urbanisme, història o filosofia política...).
 2. En l'apartat d'articles, es donarà prioritat a treballs que comuniquen resultats de recerques acadèmiques originals i que seguisquen l'estructura IMRiDC+B (introducció, metodologia, resultats i discussió, conclusions, i bibliografia actualitzada).
 3. Els treballs podran estar escrits en català, espanyol, anglès, italià, portuguès o francès.
 4. Hauran de ser remesos en format digital (.DOCX o .ODT) a través de la pàgina d'enviaments.
 5. Si l'autor disposa d'un registre ORCID es posarà en el registre d'autor previ a la tramesa de l'article.
 6. La recepció d'articles està oberta durant els períodes que s'anuncien a la secció AVISOS de la revista, a excepció del mes d'agost.
 7. La revista Disjuntiva no cobra càrrecs als autors ni per processament (APC) ni per publicació dels articles.
 8. Els mesos de publicació són gener i juliol, i en cada edició s'accepten articles que han sigut positivament avaluats almenys durant el mes anterior al de publicació.
 9. L'extensió dels documents per als apartats d'Articles i Reflexions que es remeten a la revista han de tenir una extensió no superior a 10.000 paraules, incloent-hi abstracts, paraules clau, títols i bibliografia. Les recensions o crítiques de llibre no poden superar les 2.500 paraules, i cal especificar-hi l'autor, el títol, l'editorial, el lloc i la data de publicació de l'obra objecte de recensió, així com el nom, els cognoms i l'adreça de contacte de l'autor de la crítica. Només s'acceptaran recensions de llibres publicats en els últims 4 anys. Les entrevistes no podran superar les 7.000 paraules, incloent-hi les preguntes, els encapçalaments, una breu ressenya de l'entrevistat, les notes a peu i les referències bibliogràfiques si apareixen en la interacció.
 10. Els treballs s'han d'enviar en el format següent:
  1. Tipus de lletra Times New Roman, grandària 12. Espai senzill, grandària de pàgina DIN A4.
  2. Els diferents apartats han d'anar en negreta, en majúscules només la primera lletra i amb el mateix tipus i grandària de font que el cos del text.
  3. Els paràgrafs NO han d'anar sagnats en la primera línia.
  4. Les paraules en idioma diferent a l'original del treball han d'anar en cursiva.
  5. Les cites textuals han d'anar entre cometes quan siguen inferiors a tres línies. Si tenen més de 3 línies han d'anar sense cometes, en cursiva, i sagnades pel marge esquerre. Cal indicar en tot cas entre parèntesis el cognom de l'autor o autors del text, l'any de publicació i la pàgina (en els paràgrafs sagnats en cursiva, l'autor no anirà en cursiva). Per exemple: (Luxembourg, 2018: 23). Si hi ha més de dos autors, però menys de cinc, cal citar-los tots la primera vegada i les vegades següents usar l'expressió “et al.”. Si són cinc o més autors, cal usar “et al.” des del primer esment.
  6. Per a la bibliografia, al final del treball, haurà d'utilitzar-se l'estil APA (American Psychological Association).

   Les referències bibliogràfiques que disposen de DOI (Digital Object Identifier) seran indicades al final amb format d'enllaç URL complet i segur, sense prefixos:

   Per exemple: https://doi.org/xx.xxxxx/xxxxx

   Es pot comprovar el DOI d'una llista de referències en la pàgina Simple Text Query de Crossref.

   A continuació s'ofereixen alguns exemples de format (no obstant, en l'enllaç es poden veure complets exemples de totes les possibilitats de bibliografia):

   Llibres:

   Hobsbawm, E. y Ranger, T. (Comps.) (1988). El invento de la tradición. Eumo.

   Capítols de llibres:

   Camara, S. (2010). Producción, explotaciones, acumulación y reproducción. En J. P. Mateo y R. Molero (Coords.), Otra teoría económica es posible. Ensayos críticos de economía política (pp. 51-86). Editorial Popular.

   Revistes:

   Torrado, J. M., Duque-Calvache, R. y Nogueras, R. (2021). ¿Hacia una ciudad dual? Suburbanización y centralización en las principales ciudades españolas. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 176: 35-58. (doi: https://doig.org/10.5477/cis/reis.176.35).

   Ponències de congressos:

   Francés, F.; Ganuza, E.y Montalbán, C.(2019). ¿Qué hay de nuevo? rupturas, transformaciones y continuidades en el presupuesto participativo en España. XIII Congreso Español de Sociología, Federación Española de Sociología. Valencia, 3-6 julio 2019.

   Tesis doctorals: 

   Mairal, P. (2019). La innovación pública en las administraciones locales [tesis doctoral Universidad Coplutense de Madrid]. E-Prints/Repositorio UCM. https://eprints.ucm.es/id/eprint/59103/.

   Per a documents en línia, cal indicar la data de consulta.

   Quan s'incloguen diverses referències d'un mateix autor o autora, cal indicar el nom de l'autor en cada títol i no usar guions/ratlles.

   Si la referència és un material electrònic, s'adjuntarà entre parèntesis al final l'adreça URL.

   Si s'inclogueren altres formats (pàgines web, tesis doctorals, documents audiovisuals, etc.) o es contemplen diferents casuístiques, us recomanem que seguiu les instruccions d'aquest enllaç: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/138792/2/Estil_APA_7a_Edicio_2023.pdf

  7. Les imatges i diagrames s'han d'incloure en el text. En funció de la resolució i la qualitat d'aquestes imatges, la redacció pot sol·licitar l'enviament posterior dels fitxers d'imatge originals com a condició per a la seua publicació.

   Les imatges, dibuixos, fotografies, figures, taules, gràfics, etc. que il·lustren els articles hauran de ser obra dels autors o les autores de l'article, o en cas contrari hauran d'estar lliures de drets o sota llicències Creative Commons que en permeten la reutilització i indiquen els usos que se'n poden fer. Si els autors i les autores utilitzaren imatges, gràfics, etc. protegits per drets d'autor, hauran d'haver sol·licitat i obtingut l'autorització dels creadors o les creadores d'aquestes imatges, gràfics, etc.

  8. Els treballs han d'incloure, tant en la llengua de l'article com en anglès, els següents elements bàsics: títol, resum d'entre 150 i 250 paraules, i entre 4 i 8 paraules clau separades per punt i coma. Si l'idioma del treball és l'anglès, s'hi han d’incloure aquests elements en anglès i en català.
 11. Els articles han de ser inèdits. Aquesta condició ha de confirmar-se durant el procés d'enviament.
 12. Les propostes de contribucions enviades a la revista Disjuntiva no poden ser enviades simultàniament a cap altra publicació.
 13. Tot original se sotmet a l'arbitratge per parells acadèmics. Amb la finalitat de garantir la imparcialitat en la selecció dels articles per a publicar, es manté l'anonimat tant d'autors com d'avaluadors. Per a això, el text dels articles haurà d'enviar-se anonimitzat: no s'hi ha d'incloure el nom dels autors o autores ni la seua filiació, i s'hi han de suprimir (sota el rètol d’*anonimitzat*) tots els agraïments, referències a projectes finançadors o qualsevol altre element que pogueren permetre directament o indirectament la identificació de l'autor o autora. La redacció de la revista Disjuntiva s'assegurarà que els textos compleixen aquesta condició. Si l'article és acceptat per a la seua publicació, la revista sol·licitarà la versió no anonimitzada al costat de les eventuals modificacions requerides després del procés de revisió.
 14. En cas que el treball tinga diversos autors, s'ha d'adjuntar en un apartat separat de l'article, les següents dades de tots ells: nom complet, institució de pertinença (afiliació), país, adreça de correu electrònica i identificador ORCID (si es disposa d'ell, sent molt recomanable). A més, s'ha d'indicar l'autor principal a l'efecte de correspondència.