Revisors

Disjuntiva. Crítica de les Ciències Socials agraeix la tasca de les persones que participen en l'avaluació de manuscrits. A continuació presentem per anys, els revisors i les revisores que han col·laborat amb la revista: