Sobre la revista

Editorial

Publica:

Universitat d'Alacant

Edita:

Departament de Sociologia II

Finança:

Vicerectorat d'Investigació

Història de la revista

Revista multidisciplinar de l’àmbit acadèmic de les Ciències Socials que neix en juliol de 2019 plantejada amb un enfocament crític i amb intenció d'aportar coneixement per a la transformació.

Els treballs es publicaven sota una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons (CC BY 4.0) fins a l'any 2023 (vol. 4, núm. 2). A partir de l'any 2024 passen a ser publicats sota una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Càrrecs en l'equip directiu

Direcció

  • Del núm. 1 (2019) fins al 3.2 (2022): Josep-Antoni Ybarra Pérez
  • Del núm 4.1 (2023) fins a l'actualitat: Lluís Català Oltra

Director honorífic

  • Del núm. 4.1 fins a l'actualitat: Josep-Antoni Ybarra Pérez

Secretaria

  • Del núm. 4.1 fins a l'actualitat: Alejandro Osorio Rauld

Editors

  • Del núm. 0.1 (2019) fins al 3.1: Lluís Català Oltra i Lluís Torró Gil
  • Del núm. 3.2 fins al 4.1: Lluís Català Oltra i Bernabé Aldeguer Cerdà

A partir del núm. 4.1, desapareix el càrrec.

Editor adjunt

  • Del núm. 4.1 fins al núm. 4.2: Bernabé Aldeguer Cerdà

A partir del núm. 4.2, desapareix el càrrec