Pràctiques editorials en igualtat de gènere

Disjuntiva. Crítica de les Ciències Socials està compromesa amb les polítiques de gènere que condueixen a una igualtat real entre dones i homes en la nostra societat. Aquest compromís es concreta en diverses accions fonamentals.

1 Participació editorial

La revista adoptarà mesures per a assegurar una composició editorial equilibrada de dones i homes que es reflectisca tant en els diferents òrgans de la revista com en la participació de les persones que avaluen els treballs.

2 Ús de llenguatge inclusiu

Disjuntiva. Crítica de les Ciències Socials recomana l'ús d'un llenguatge inclusiu en els articles científics que tinga en compte la presència i situació de les dones en la societat i que siga conforme amb el principi d'igualtat entre els sexes. En aquest sentit, convé substituir la utilització del masculí genèric per a designar a totes les persones de la classe o el grup, siguen homes o dones, per termes de valor genèric, utilitzar sintagmes explicatius o, quan cap d'aquestes opcions siga possible, fer servir fórmules desdoblades.

Per a un desenvolupament més concret d'alternatives i propostes d'ús, recomanem la consulta de l'apartat web de Nacions Unides: Lenguaje inclusivo en cuanto al género.

3 Sexe i gènere en la investigació

Els treballs de recerca hauran d'evitar els estereotips i els biaixos de gènere que adopten el masculí com a referent universal, exacerben les diferències biològiques o naturalitzen les diferències construïdes socialment. Igualment, hauran de tenir en compte la variable sexe en qualsevol mena d'investigació sobre persones, animals, teixits o cèl·lules, és a dir:

  1. Reflexionar i decidir fonamentadament sobre la composició per sexes de les mostres i informar del sexe dels subjectes investigats.
  2. Analitzar les diferències existents dins de cadascun dels sexes i presentar els resultats desagregats per sexe.

Es recomana, en aquest sentit, consultar el manual: El género en la investigación.