Periodicitat de publicació

La revista Disjuntiva es publica cada sis mesos, al gener i al juliol, i s'ordena en un volum anual de dos números.

Els terminis per a la recepció d'originals s'estableixen en les directrius per l'autor.