Política antiplagi

Disjuntiva. Crítica de les Ciències Socials manté una política antiplagi per a garantir l'originalitat de tots els seus articles.

El personal editor sotmetrà els manuscrits rebuts a una comprovació antiplagi durant la revisió formal prèvia a la seua avaluació externa, mitjançant l'ús del programari antiplagi Turnitin. Aquest instrument permet detectar coincidències o similituds entre els originals enviats per a publicar i treballs publicats prèviament en altres fonts.

També s'investigaran els casos sospitosos de plagi coneguts a través d'altres mitjans com les cerques per Internet, els informes d'avaluació, denúncies de terceres persones, etc.

En cas de detectar-se possibles pràctiques de plagi, autoplagi o publicació redundant en els treballs rebuts, l'equip editorial els rebutjarà directament.