Política de preservació

1 Preservació digital

Disjuntiva utilitza el sistema LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe) per a crear un sistema d'arxiu distribuït entre biblioteques col·laboradores, a les quals permet crear arxius permanents de la revista amb finalitats de conservació i restauració. La pàgina de manifest editorial LOOKSS és: https://disjuntiva.ua.es/gateway/lockss

La revista usa els identificadors persistents DOI i ORCID.

A més dels procediments habituals de còpia de seguretat múltiple i versionada, el contingut de la revista es replica en el repositori institucional de la Universitat d'Alacant (RUA), basat en DSpace.

2 Protocols d'interoperabilitat

La revista implementa el protocol OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting), un mecanisme per a la recol·lecció de metadades de repositoris. Aquesta característica es pot comprovar mitjançant la petició: https://disjuntiva.ua.es/oai