Disjuntiva. Crítica de les Ciències Socials

LOCKSS Publisher Manifest

<< Previous | Next >>

Archive of Published Issues: 2021


Front Matter

Front Matter associated with this Archival Unit includes:


Metadata

Metadata associated with this Archival Unit includes:

Journal URL https://disjuntiva.ua.es/
Title Disjuntiva. Crítica de les Ciències Socials
Publisher Universidad de Alicante
Description
Keywords ciències polítiques; sociologia; economia política; antropologia social; psicologia social; geografia humana; urbanisme; filosofia política; història
Language(s) Català (ca_ES)
English (en_US)
Español (es_ES)
Publisher Email disjuntiva@ua.es
Copyright

Els autors i autores que publiquen en aquesta revista estan d'acord amb els termes següents:

1 Drets d'autor. Els autors i autores conserven els drets d'autor, si bé cedeixen a la revista de forma no exclusiva els drets d'explotació (reproducció, distribució, comunicació pública i transformació) i garanteixen a aquesta el dret de primera publicació del seu treball, el qual estarà simultàniament subjecte a la llicència indicada en el punt 2. Els autors poden establir altres acords addicionals per a la distribució no exclusiva de la versió de l'obra publicada en la revista, sempre que hi haja un reconeixement de la publicació inicial en aquesta revista.

© Els autors.

2 Llicència. Els treballs es publiquen en la revista subjetes a la llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons (CC BY 4.0); els termes es poden consultar en https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Aquesta llicència permet a tercers compartir (copiar i redistribuir el material en qualsevol mitjà o format) i adaptar (remesclar, transformar i crear a partir del material per a qualsevol finalitat, fins i tot comercial), sempre que se'n reconega l'autoria i la primera publicació en aquesta revista (Disjuntiva. Crítica de les Ciències Socials, Universitat d'Alacant, DOI de l'obra), es proporcione un enllaç a la llicència i s'indique si s'han fet canvis en l'obra.

Llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons<br />
      (CC BY 4.0)

3 Política d'autoarxivament. Es recomana als autors que difonguen els seus treballs a través d'Internet per a afavorir-ne una circulació i difusió més ràpides, i amb això un possible augment en la citació i l'abast entre la comunitat científica i acadèmica, en les condicions següents:

Es permet als autors depositar en un repositori institucional o temàtic, pàgina web pròpia, etc., les versions preprint (versió abans de ser avaluada) i/o postprint (versió avaluada i acceptada per a la publicació) dels treballs abans de la seua publicació, com també de l'article final publicat (versió de l'editor).LOCKSS
LOCKSS system has permission to collect, preserve, and serve this Archival Unit.

The Public Knowledge Project
Open Journal Systems was developed by the Public Knowledge Project.