Objectius i abast

La revista està dirigida a professionals, investigadors/es estudiants, professorat i públic general interessats en la investigació acadèmica en l'àmbit de les Ciències Socials, i especialment amb una perspectiva crítica.

La revista naix el 2019 amb l'objectiu de difondre estudis de naturalesa acadèmica que contribuïsquen a la comprensió de les dinàmiques de funcionament de la societat en tots els seus àmbits sota el mode de producció capitalista i al coneixement de les alternatives amb capacitat de transformació.

Està oberta a la publicació de resultats d'investigació empírica i teòrica d'àmbit autonòmic, estatal i internacional, i inclou temàtiques de disciplines com ara geografia humana, psicologia social, ciència política, sociologia, antropologia social, economia política, urbanisme, història o filosofia política.

Aquesta revista sorgeix per cobrir un buit respecte de les publicacions acadèmiques de ciències socials amb enfocament crític. De fet, al País Valencià no consta cap revista que incloga totes les ciències socials amb aquesta orientació.

S'acceptaran treballs publicats en espanyol, anglès, català, italià, francès i portuguès.