Avís de drets d'autor

Els autors que publiquen en Disjuntiva. Crítica de les Ciències Socials estan d'acord amb els termes següents:

1 Drets d'autor

Els autors conserven els drets d'autor dels seus treballs sense restriccions. Els autors atorguen a la revista el dret de primera publicació. Per a això, cedeixen a la revista, de forma no exclusiva, els drets d'explotació (reproducció, distribució, comunicació pública i transformació). Els autors poden establir altres acords addicionals per a la distribució no exclusiva de la versió de l'obra publicada en la revista, sempre que hi haja un reconeixement de la seua publicació inicial en aquesta revista.

© Els autors.

2 Llicència

Els treballs es publiquen en la revista sota la llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0). Els termes es poden consultar en https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca

Aquesta llicència permet:

  • Compartir: copiar i redistribuir el material en qualsevol mitjà o format.
  • Adaptar: remesclar, transformar i crear a partir del material.

En dels termes següents:

  • Reconeixement: heu de reconéixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una forma que suggerisca que el llicenciador us dona suport o patrocina l'ús que en feu.
  • NoComercial: no podeu utilitzar el material per a finalitats comercials.
  • CompartirIgual: si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa llicència que l'obra origina.

No hi ha cap restricció addicional. No podeu aplicar termes legals ni mesures tecnològiques que restringisquen legalment a altres fer qualsevol cosa que la llicència permeta.

Llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)

3 Política d'autoarxivament

Es recomana als autors que difonguen els seus treballs a través d'Internet per a afavorir una circulació i difusió més ràpides i, amb això, un possible augment en la citació i abast entre la comunitat científica i acadèmica, en les següents condicions:

Es permet als autors depositar en un repositori institucional o temàtic, pàgina web pròpia, etc., les versions edició preliminar (versió abans de ser avaluada) o postprint (versió avaluada i acceptada per a la seua publicació) dels seus treballs abans de la seua publicació, així com de l'article final publicat (versió de l'editor).

Disjuntiva. Crítica de les Ciències Socials diposita els treballs al Repositori de la Universitat d'Alacant (RUA).