Indexacions

Disjuntiva es troba present en els llocs web següents (octubre de 2022):

Índexs d'impacte

Bases de dades multidisciplinars

Recursos d'avaluació