Càrrecs per als autors

Disjuntiva no té càrrecs per l'enviament, processament o publicació d'articles. Tots els procediments són gratuïts per a les persones autores.