Disjuntiva. Crítica de les Ciències Socials

Registre

Ompliu aquest formulari per registrar-vos en aquest lloc web.

Feu clic aquí si noesteu registrats/ades en aquesta revista ni en cap altra d’aquest lloc.

Perfil

Introduïu el vostre nom d’usuari/ària i la vostra contrasenya per a registrar-vos en aquesta revista.

: Rebreu una notificació per correu electrònic quan es publiqui un número de la revista.
: Podreu trametre articles a la revista.

* és un camp obligatori

Declaració de privacitat

D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, es comunica que la Universitat d'Alacant tractarà les dades recopilades dels usuaris i usuàries registrats o no registrats en aquesta revista per a la gestió, edició i difusió d'articles científics i de revistes científiques revisades per experts. Per a fer-ho, es recull la informació necessària per a la comunicació amb les persones implicades en l'autoria, el procés editorial i l'edició de contingut, com també per a poder mantindre informats els lectors registrats.

En el marc dels tractaments esmentats, les dades no seran cedides a terceres persones, excepte si hi ha obligació legal de fer-ho.

Podeu exercir els drets relacionats amb el tractament de les dades personals presentant una sol·licitud dirigida a la Gerència de la Universitat d'Alacant en el Registre General, segons el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Els canals de presentació de la sol·licitud són, presencialment, les oficines de registre de la Universitat identificades en https://sar.ua.es/va/registro/ o, telemàticament, en el registre electrònic de la Universitat d'Alacant situat en la seu electrònica de la Universitat i accessible a través de https://seuelectronica.ua.es/.

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades i la política de privacitat de la Universitat d'Alacant en l'enllaç següent: https://seuelectronica.ua.es/va/normativa.html.